Factuur

Van:

Grote Baan 27
2235 Hulshout
BE 0847.471.479

info@versa-graphics-shop.be

Factuur nummer 2021193
Factuur datum 12 december 2021
Vervaldatum 1 januari 2022
Totaal €145.20
Aan:
Kinelink

Tim Wouters
Buizegemlei 62
2650 Edegem

Uren/Hoeveelheid Service PrijsKortingSubtotaal (excl. btw)
2 +- Zandstraalfolie 68 X 69 cm
€25.000%€50.00
1 Verplaatsingskosten Edegem
€25.000%€25.00
1 Plaatsingskosten

min. 1 uur

€45.000.00%€45.00
Subtotaal (excl. btw) €120.00
Belasting €25.20
Totaal €145.20

U mag de betaling voldoen op volgend rekeningnummer
met de mededeling van "Factuurnummer..."

AXA BE87 7512 0608 1994