Betaald

Factuur

Van:

Grote Baan 27
2235 Hulshout
BE 0847.471.479

info@versa-graphics-shop.be

Factuur nummer 2021014
Factuur datum 4 februari 2021
Vervaldatum 24 maart 2021
Totaal €163.35
Aan:
Ketones Belgium

Belfremu BV
Bel 90 
2440 Geel
BE 0758.638.483

1 malige korting wegens stockbreuk

Uren/Hoeveelheid Service PrijsKortingSubtotaal (excl. btw)
25 Capri 700 ml sport bottle Transparant blauw

Prijs voor Ketones Belgium - inclusief verzending naar België

€5.400.00%€135.00
Subtotaal (excl. btw) €135.00
Belasting €28.35
Totaal €163.35

U mag de betaling voldoen op volgend rekeningnummer
met de mededeling van "Factuurnummer..."

AXA BE87 7512 0608 1994