Factuur

Van:

Grote Baan 27
2235 Hulshout
BE 0847.471.479

info@versa-graphics-shop.be

Factuur nummer 2021143
Factuur datum 6 september 2021
Vervaldatum 26 september 2021
Totaal €538.45
Aan:
IKEA ZAVENTEM

Weiveldlaan 19
1930 Zaventem
BE 0425.258.688

PURCHASE ORDER NO: 2101908015

Uren/Hoeveelheid Service PrijsKortingSubtotaal (excl. btw)
1 Flyers 148 X 85 mm - 175 gr.

6 pakketten: 10 st - 5 pakketten: 50 st - 4 pakketten: 100 st - 3 pakketten: 450 st - 2 pakket
ten: 1250 st

€350.000%€350.00
1 Flyers A5 - Customer Service - 4/4 Fc 90 gr. dikte

5000 stuks

€95.000.00%€95.00
Subtotaal (excl. btw) €445.00
Belasting €93.45
Totaal €538.45

U mag de betaling voldoen op volgend rekeningnummer
met de mededeling van "Factuurnummer..."

AXA BE87 7512 0608 1994