Factuur

Van:

Grote Baan 27
2235 Hulshout
BE 0847.471.479

info@versa-graphics-shop.be

Factuur nummer 2021118
Bestelnummer PURCHASE ORDER NO: 2101877376
Factuur datum 30 juli 2021
Vervaldatum 19 augustus 2021
Totaal €931.70
Aan:
IKEA ZAVENTEM

Weiveldlaan 19
1930 Zaventem
BE 0425.258.688

PURCHASE ORDER NO: 2101877376

Uren/Hoeveelheid Service PrijsKortingSubtotaal (excl. btw)
2 JTX Behangpapier

Afmeting: 3600 X 2600 mm
Afmeting: 3600 X 2600 mm (Herdruk)

€180.000%€360.00
1 Sticker voor 2 liften in Contour gesneden

Polymeer BF Mactac + bescherminsglaminaat
(paardje)

1 lift (Eetruimte) buitenzijde onder en boven
1 lift (-1) buitenzijde onder en boven

€410.000.00%€410.00
Subtotaal (excl. btw) €770.00
Belasting €161.70
Totaal €931.70

U mag de betaling voldoen op volgend rekeningnummer
met de mededeling van "Factuurnummer..."

AXA BE87 7512 0608 1994